Virksomheden

   og dens historie

Trinava Skadeservice Danmark er en fusion mellem to af Danmarks største og ældste industri- og skadeservice-
virksomheder, henholdsvis Trinava Skadeservice og Skadeservice Danmark – en fusion, som blev tilendebragt i 2019.

Vi arbejder sammen med nationale og internationale forsikringsselskaber, boligselskaber, regioner, kommuner, beredskaber, universiteter samt private virksomheder og borgere.

Vores medarbejdere er fordelt på velplacerede afdelinger spredt ud over hele landet. Vores skadeservice består af en stor vognpark med vagtbiler, der er udstyret til at klare alle former for akut opståede skader. Vi har døgnvagt, så vi er altid klar med akut hjælp. Vi kan være fremme de fleste steder i Danmark inden for 60 minutter.

Vores forretningsområder har udviklet sig gennem årene og er nu mere forfinet og innovativ end nogensinde før, således at vi i dag er førende indenfor skadeservice, industriservice, indeklimaservice og teknisk rådgivning.

Virksomhedens historie og stiftelse går helt tilbage til midten af 1980’erne. Gennem de senere år har virksomheden udviklet sig sammen med kunderne og de dermed øgede dokumentationskrav, således at Trinava Skadeservice Danmark i dag er en solid samarbejdspartner for:

  • Forsikringsselskaber med rengøring og sanering
  • Brand- og redningsselskaber med værdiredning efter små og store brande
  • Politiet med rengøring og sporbevaring på gerningssteder

Vi hjælper også private og offentlige virksomheder, som bliver ramt af akutte skader og udslip eller som ønsker rengøring af produktionsapparater og faciliteter på et meget højt plan.

De seneste år har Trinava Skadeservice Danmark videreudviklet sit skadeskoncept, således at vi i dag er branchens førende indenfor avanceret rådgivning og ekspertise på særlig komplicerede opgaver.

Trinava Skadeservice Danmark er organiseret i Servicebranchens Arbejdsgiverforening under Dansk Industri, hvilket er en sikkerhed for vores medarbejdere og kunder om velordnede arbejdsforhold og tryghed og sikkerhed i leverancen.

Om virksomheden

Mission, vision

   og værdier

Mission
Trinava Skadeservice Danmark redder værdier gennem hurtig og effektiv levering af alle former for skadeservice, industriservice, indeklimaservice og teknisk rådgivning med kompetente og højt specialiserede medarbejdere.

Vision
Trinava Skadeservice Danmarks ønsker at være branchens førende og foretrukne samarbejdspartner indenfor enhver form for skades- og industriservice. Vi ønsker at være kendt for kvalitet, effektivitet, innovation og nytænkning.

Værdier
Vi sætter kunden i centrum gennem tillidsfulde og troværdige partnerskaber. Alle opgaver løses hurtig og effektivt med branchens dygtigste og mest kompetente medarbejdere. Vores adfærd er baseret på et stort engagement, ærlighed, empati og nytænkning.