Københavns Kommune har efter udbud i 2018 valgt Skadeservice Danmark som leverandør af alle former for industri- og skadeserviceopgaver.

Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads med mere end 40.000 medarbejdere og mere end 1.100 adresser spredt over hele Danmark. Aftalen omfatter alle former for industri- og skadeserviceopgaver, herunder bl.a. vandskader, indbrud og hærværk, brandeksplosioner og stormskader.

Gældende fra 01.10.2018 vil Skadeservice Danmark have ansvaret for Københavns Kommunes bygninger med et samlet areal på over 500.000 m2.

Med indgåelse af aftalen med Københavns Kommune tager Skadeservice Danmark endnu et skridt i retning mod at blive branchens foretrukne leverandør, indenfor alle former for industri- og skadeserviceopgaver.

“Da muligheden for at indgå denne aftale med Københavns Kommune opstod, kunne vi hurtigt konstatere, at denne opgave var et rigtig godt match i relation til alle de øvrige kunder og opgaver, vi udfører indenfor samme geografi. Dette vil uvilkårligt underbygge vores hidtidige strategi, om at være hurtigst, bedst og billigst. Samtidig kan det ikke undgå, at styrke vores samlede markedsposition” udtaler afdelingsleder, Thomas Hallengreen.

“Aftalen med Københavns Kommune betyder, at vores samlede setup under Service Danmark bliver yderligere forstærket og der opnås yderligere synergier i koncernen til glæde og gavn for kunder og medarbejdere, således at vi fremadrettet bliver endnu bedre til at levere alle former for serviceydelser af højeste kvalitet”, fortsætter direktør Birger Kuntkes.

Facts:
Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusive store dele af Amager, men eksklusiv Frederiksberg. Der er stor befolkningstilvækst i kommunen og det forventes, at ville fortsætte frem mod 2027, hvor der ifølge fremskrivningerne vil være 665.000 indbyggere.

Kommunen beskæftiger i alt 40.129 ansatte og er dermed landets næststørste offentlige arbejdsgiver, kun overgået af staten. Det samlede budget er på 47,2 mia. kr.

Skadeservice Danmark efterlever gamle dyder med høj moral og etik – og har indgået en aftale med Københavns Kommune under mottoet om den “åbne bogs princip”.

Dette gør at Københavns Kommune altid kan føle sig tryk ved den transparente proces og giver det bedste indblik i vores leverance og dermed føle sig trygge ved at have os som samarbejdspartner.

For yderligere oplysninger kontakt:
Afdelingsleder, Thomas Hallengreen: +45 20800253
Direktør, Birger Kuntkes: +45 25509000

Foto: Jens Dresling/Polfoto