Skive, Skanderborg, Norddjurs og Favrskov Kommune har på baggrund af et udbud valgt Skadeservice Danmark som leverandør af skade- og industriservice.

De fire kommuner er en del af indkøbsfællesskabet Jysk Fællesindkøb, som foruden de fire kommuner også omfatter Viborg, Mariagerfjord, Rebild og Syddjurs, som alle har mulighed for at tilslutte sig aftalen i løbet af aftaleperioden.

Aftalen dækker samtlige skadeserviceopgaver i forbindelse med udbedring af skader på kommunernes mere end 800 adresser forårsaget af brand og eksplosion, indbrud eller hærværk, vand, storm, stærk blæst eller nedfaldne/sammenstyrtede genstande eller lignende pludseligt opståede uforudsete skader, hvor hurtig og effektiv skadeservice er påkrævet for at begrænse skadens omfang.

Der er stillet høje krav til, såvel den faglige løsning af opgaven, som virksomhedens sociale ansvar og overholdelse af miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, og her blev Skadeservice Danmark vurderet til, at have den bedste løsning ud fra en samlet vægtning af pris og kvalitet.

Aftalen er opstartet den 1. april 2019, og vi ser alle frem til samarbejdet med Skive, Skanderborg, Norddjurs og Favrskov Kommune.

For nærmere information kontakt:
Adm. direktør Birger Kuntkes, tlf. 25509000
Kundechef Lars Ravn, tlf. 20808151