Projekbeskrivelse

Hurtig hjælp

   til vandskade

Trinava Skadeservice Danmark udbedrer en opstået vandskade hurtigt og effektivt og begrænser yderligere skader ved nænsom rengøring og opbevaring af inventar og løsøre.

Vand og fugt kan hurtigt gøre stor skade på bygninger og indbo. Derfor er det vigtigt at få standset en vandskade hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Trinava Skadeservice Danmark handler hurtigt og korrekt for at minimere skaderne efter akut vandskade.

Med professionel hjælp begrænses følgeskader og skadesforløbet afkortes. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre. Vi er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand.

Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet.

Vi begrænser skaderne på inventar og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader. Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan i nogle situationer også være en løsning.

Vand- og fugtskader

Vi kan også tilbyde

Se ALLE vores services