Projekbeskrivelse

Tjek dit hjem

   for radon

Trinava Skadeservice Danmark ved, hvordan radon registreres og hvilke tiltag, der skal iværksættes for at mindske niveauet, så det matcher kravene fra Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen.

Radon er en radioaktiv luftart, der forekommer naturligt og dannes af grundstoffet radium i undergrunden. Radon er kræftfremkaldende og kan trænge ind i bygninger, hvis de ikke er sikret imod radongassernes indtrængen. Det sker f.eks. igennem utætheder i boligens konstruktioner mod jord, såsom gulve og kældervægge.

Først og fremmest er det en god idé at få målt radonniveauet i første omgang, så der kan konstateres, hvor stort problemet er. Ud fra målingen er det nemmere at vurdere, hvad der bør gøres for at mindske radonniveauet i inde-luften.

Radonsug
Et radonsug sænker lufttrykket under gulvkonstruktionen i det lag af grus, sand eller tilsvarende materiale, som gulvkonstruktionen i din bolig evt. er placeret på. Suget kræver oftest, at der findes et kapillarbrydende lag under gulvkonstruktionen, før det har en effekt.

Et sug kan også være aktuelt, hvis der er jordforurening på grunden, da det ikke blot reducerer mængden af radon, men i det hele taget reducerer mængden af skadelige jordgasser, der kan trænge op i bygningerne. Et radonsug kan reducere mængden af radon men aldrig fjerne gasserne helt, da radon findes naturligt i vores omgivelser.

Idealet er at få nedbragt radonindholdet i inde luften til under 100 Bq/m3 jf. bygningsreglementet og anbefalet af Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Radontjek og radonsug

Vi kan også tilbyde

Se ALLE vores services