Projekbeskrivelse

Korrekt og sikker

   PCB-sanering

Trinava Skadeservice Danmark tilbyder komplette løsninger for håndtering af PCB, som reducerer risikoen for spredning til omgivelserne.

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er en gruppe af kemiske stoffer, som er farlige og oversete. PCB blev fra 1950 til 1976 anvendt som tilsætningsstoffer til fugemasser, termorudelim og betonmaling, samt til væsker i kondensatorer mv. Da PCB fordamper og vandrer gennem porøse materialer, kan det f.eks. forekomme i beton, mursten og trærammer, der grænser op til fuger eller termorudelim, der indeholder PCB.

Håndtering
Trinava Skadeservice Danmark tilbyder komplette løsninger for håndtering af PCB, som omfatter følgende opgaver:

  • Prøvetagninger og registrering af PCB-indhold i fuger, termoruder, maling m.v.
  • Handlingsplan for sanering af registrerede PCB-forekomster
  • Arbejdsmiljørigtig PCB-sanering indvendigt og udvendigt udføres af specialister
  • Effektiv sikring mod spredning af PCB til omgivelserne under saneringen
  • Sikker og korrekt håndtering af PCB-holdigt affald
  • Komplet dokumentation af hele saneringsforløbet
Korrekt og sikker PCB-sanering

Vi kan også tilbyde

Se ALLE vores services