Projekbeskrivelse

Håndtering af

   indbo og løsøre

Trinava Skadeservice Danmark har stor erfaring med enhver håndteringsopgave af løsøre lige fra transport over rengøring til opbevaring.

Når skaden er sket, er der ofte behov for at løsøre flyttes fra skadestedet hen til rengøring og opmagasinering, indtil det kan returneres igen. Trinava Skadeservice Danmark har 25 års erfaring i at løse denne slags opgaver.

Med den rigtige håndtering fra starten kan meget indbo bevares, så man undgår, at minder og store værdier går tabt eller bliver angrebet af skimmelsvamp.

Hvis inventar, ejendele, indbo etc. er skadet, har Trinava Skadeservice Danmark flere muligheder for håndtering og redning af mest muligt.

Hvis løsøret er slemt beskadiget, vil dette blive frasorteret allerede på skadestedet sammen med taksator. Vores fokus er at redde mest muligt og spare omkostninger i processen. Hvis løsøre skal flyttes fra skadestedet til et af vores servicecentre, bliver det fotograferet og registreret inden det forsigtigt pakkes i kasser.

På vores servicecentre har vi opstillet vaskelinjer, der betjenes af specialuddannet personale, som fjerner/renser for sod, skidt, lugt, vasker tøj, tørrer genstande, således at alt bliver klar til brug igen.

I de tilfælde hvor alt løsøre er beskadiget, har vi ressourcer til meget hurtig håndtering af ejendele/løsøre, hvis det ønskes.

Ved storskader, hvor meget store mængder løsøre skal håndteres, har vi erfaring med at oprette lokale akutlagre, således at løsøret kan være tæt på skadelidte. Her bliver der etableret mobile vaskelinjer, således at løsørerengøringen foregår hurtigst muligt.

Håndtering af indbo og løsøre

Vi kan også tilbyde

Se ALLE vores services