Projekbeskrivelse

Effektiv og miljørigtig

   industrirengøring

Trinava Skadeservice Danmark er specialister indenfor industrirengøring og løser alle former for industriopgaver i såvel den tunge industri som mindre opgaver.

Trinava Skadeservice Danmark hjælper industrien med mange specialiserede serviceløsninger. Vi har mange års erfaring i at løse alle former for industriopgaver, herunder rengøring af komplicerede tekniske anlæg og særligt følsomme maskiner og maskindele.

Trinava Skadeservice Danmark har specialister indenfor produktionsrengøring og afrensning af alle slags emner, lige fra store bygninger til mindre emner.

Vort personale har stor viden og erfaring inden for industrirengøring, og vi kan derfor tilbyde industriservice til den tunge industri med stor faglighed og kompetence således, at de opnår den mest attraktive løsning.

Vores kunder spænder vidt lige fra store danske produktionsvirksomheder over den tunge industri og trykkeribranchen til affaldshåndtering hos kraftvarmeværker.

Opgaverne spænder vidt og kan bl.a. omfatte følgende:

  • Afrensning
  • Aftørring og nedvask
  • Støvsugning, evt. med mikrofilter
  • Lav- og højtryksspuling
  • Udlægning af alkalisk skum
  • Tøris- og lavablæsning
  • Fjernelse af udslip og store mænger affald/spild
  • Miljøhåndtering
Effektiv og miljørigtig industrirengøring

Vi kan også tilbyde

Se ALLE vores services