Projekbeskrivelse

Brandskade

   og sodskade

Trinava Skadeservice Danmark klarer enhver opgave efter en brandskade eller sodskade. Alt lige fra oprydning, rengøring og lugtsanering til den rette håndtering og opbevaring af inventar og løsdele.

Trinava Skadeservice Danmark rydder op og gør rent, når en brand har hærget. Vi klarer hele processen fra første afsikring af bygningen til den afsluttende lugtsanering.

Vi har døgnvagt og akuttjeneste – og kan være fremme indenfor 50-60 minutter.

Vores veluddannede personale er vant til håndtering af PVC-holdige materialer. Via særlige teknikker kan vi måle klorid-indholdet på stedet, og sikre den rette håndtering af inventar og løsdele.

Sodskaderne håndterer vi med stor professionalisme, således at overfladerne rengøres mest effektivt og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Dette udføres med vores specielle materialer og midler, som effektivt klarer opgaven – med den allerstørste hensyntagen til miljøet.

Lugtsanering er ét af vores specialer. Vi bruger forskellige lugtsaneringsmetoder alt efter bygningens konstruktion, inventaret m.v.

Skade på inventar og løsøre transporterer vi til vores servicecentre, hvor alle dele håndteres med største forsigtighed. Særligt kostbart inventar og IT-udstyr håndteres af vores specialuddannede personale.

Brand- og sodskader

Vi kan også tilbyde

Se ALLE vores services