Projekbeskrivelse

Blysanering

   i bygninger

Trinava Skadeservice Danmark er eksperter i håndtering af bly, således at risikoen for sundhedsfare og omkostninger i forbindelse med sanering minimeres.

Blymaling er yderst sundhedsskadeligt og skal behandles på den rigtige måde. Det er et krav fra Arbejdstilsynet i forbindelse med en renovering, at overfladen af vægge som skal nedrives eller på anden måde gennembrydes, er registreret i forhold til sundhedsskadelige stoffer, f.eks. bly.

I forbindelse med en renovering og nedrivning af vægge og mure med blymaling, er det vigtigt, at materialet bliver behandlet med forsigtighed og af folk med den rigtige ekspertise. Blymalingen bliver først farlig i det øjeblik, den skaller, støver eller på anden måde kan optages igennem luftveje eller ved at “spise” støvet.

I tilfælde hvor dette bliver en risiko, skal malingen afrenses, og alle partikler skal fjernes. Dette sker oftest ved mekanisk slibning eller kemisk afrensning med en efterfølgende fuldstændig rengøring og deponering af alt affald fra området.

Alt arbejde udføres i et afgrænset rum med tætsluttende skærmvægge, hvor der er undertryk og konstant luftskifte. Alt arbejde inde i området udføres med specielle åndedrætsværn og specielle dragter. Alt byggeaffald skal på deponi, hvis indholdet af bly er over 40 mg/kg.

Oftest kan man, via en gennemtænkt projektering af arbejdet, minimere omkostningerne ved saneringen, således at alt maling ikke skal fjernes.

Blysanering i bygninger

Vi kan også tilbyde

Se ALLE vores services