Vi har i Trinava Skadeservice Danmark budt velkommen til en ny medarbejder, Torben Pestell Mathiasen, der har mange års erfaring indenfor forsikringsbranchen, senest som indkøbsansvarlig hos If skadeforsikring.

Torben har sagt ja til at være en del af Trinava Skadeservice Danmark som proces- og forretningsudvikler, og det er vi meget glade for.

Vi er overbeviste om, at Torben med sin forsikringsviden, erfaring og baggrund, kan bidrage positivt både internt som eksternt her hos os.

Torben skal være med til at forme, nytænke og sikre at Trinava Skadeservice Danmark fremadrettet vil fremstå, som en attraktiv skadeserviceleverandør med god etik, moral, og højeste faglige kompetence.

Velkommen til Torben, og rigtig godt nytår til jer alle 🙂