Trinava Skadeservice Danmark tager et væsentligt bæredygtigt skridt indenfor skadeservicebranchen.
Vi er nemlig ved at være klar til at kunne dokumentere vores Co2 aftryk på vores opgaver.

Hos Trinava Skadeservice Danmark ønsker vi som minimum at kunne opfylde det 12. verdensmål, om at sikre bæredygtig forbrugs- og produktionsformer, samt imødekomme FN’s 17 verdensmål.

Den ambition kræver, at vi som virksomhed og branche tænker i nye adfærd. Vi har alle i skadeservicebranchen traditionelt set altid været storforbrugere på strøm, kørsel og affald, og det klimabelastende adfærd ønsker vi hos Trinava Skadeservice Danmark at udfordre og ændre på.

Hos Trinava Skadeservice Danmark har vi i løbet af 2019/20 på mere end 1.500 vandskader indsamlet specifik data og dokumentation for vores forbrug og adfærd primært på kWh på vandskaderne som kræver affugtning.
Vi har arbejdet med og udfordret adfærden i brugen af affugtningsudstyr, ift. typiske traditionelle og gængse adfærdsmønstre og metoder og grej.
Vi er selv blevet meget glædeligt overrasket, for vi kan i særdeleshed godt regulere adfærden og mindske kWh forbruget, og reducere vores Co2 aftryk betragteligt.

Vi sænker dermed også gennemløbstiden for affugtningsperioden og selve skaden, og det er jo klimavenligt i sig selv – og samtidigt sparer vi rigtig mange penge på strømforbruget, til stor gavn for vores kunder og klima.

Hvis det samtidigt kunne være et positivt skub i den rigtige retning generelt for branchen, vil vi alle på et tidspunkt kunne dokumentere vores miljømæssige adfærd med et Co2 aftryk pr. skade, og det vil det tvinge os til at tage hensyn, fokusere på miljøet og dygtiggøre os fagligt.

Hos Trinava Skadeservice Danmark glæder vi os over at komme i gang med de miljømæssige hensyn og arbejdsgange 😊