Trinava Skadeservice Danmark har pr. 1. marts 2020 ansat Steen Funder som projektchef.

Steen vil blive tilknyttet Trinava Skadeservice Danmarks nye driftscenter i Farum.

Steen har en mangeårig erfaring indenfor skadeservice og kommer fra en tilsvarende stilling i Allerød Kommune.

Vi byder Steen hjertelig velkommen.